SA2CC

SA2CC

Rezultatele proiectului

Activitatea care urmează să fie desfășurată în cadrul proiectului SA2CC este distribuită în cinci pachete de lucru (WP):

WP1 - Management

Pachetul de management implică toate procesele necesare pentru a exercita un control administrativ și financiar coerent al proiectului. USV, în calitate de coordonator, va conduce toate acțiunile de management, iar responsabilitățile sale vor fi: gestionarea eficientă a aspectelor financiare ale proiectului; gestionarea eficientă a implementării tehnice a proiectului prin monitorizarea faptului că partea tehnică a proiectului este implementată în conformitate cu acordul semnat, pentru a verifica progresul general al lucrărilor; rolul de intermediar pentru comunicarea dintre parteneri și Agenția Executivă; numirea managerului de proiect (PM); înființarea Comitetului de coordonare (SC), a Comitetului de management (MC), a Comitetului de calitate (QM) și a Comitetului de diseminare (DC).

WP2 - Pregătirea

Scopul principal al acestui pachet de lucru este de a stabili o bază solidă pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a cursurilor modernizate. Activitățile vor face legătura între nevoile instituțiilor de învățământ superior din Mongolia și Kârgâzstan, pe de o parte, și mediul de afaceri și nevoile economiei reale, pe de altă parte. În acest fel, se va construi cel mai bun portofoliu posibil de cursuri actualizate pentru a le oferi studenților cunoștințele și competențele necesare pentru a-și spori șansele de angajare și pentru a se adapta la nevoile și cerințele impuse de noile realități climatice. De asemenea, va include o sesiune privind spațiul/instrumentele de colaborare dezvoltate și platforma de e-Learning în curs de dezvoltare pentru a oferi echipei de proiect instrumentele necesare pentru a colabora și a lucra eficient pentru implementarea proiectului, în ciuda distanțelor mari dintre parteneri. În cele din urmă, specificațiile echipamentelor și procedurile de achiziționare a acestora vor fi demarate încă de la începutul proiectului, în conformitate cu legislațiile naționale și prevederile Erasmus+, pentru a putea fi achiziționate până la sfârșitul acestui pachet.

WP3 - Dezvoltarea procedurii educaționale

Pachetul de lucru 3, numit Dezvoltarea procedurii educaționale, poate fi considerat ca fiind format din două părți distincte: dezvoltarea materialului educațional și implementarea cursurilor modernizate, cu tema relevantă legată de schimbările climatice. În cadrul acestui pachet vor fi create și puse în practică principalele produse intelectuale și tehnologice. Noul material educațional referitor la schimbărrile climatice va fi creat prin intermediul spațiului și instrumentelor de colaborare pentru ca apoi să fie livrat beneficiarilor, însoțit de utilizarea produselor media TIC și a echipamentelor moderne achiziționate la sfârșitul pachetului de lucru 2. Pachetul de lucru 3 va include și evaluarea și ajustările necesare a fi făcute după prima fază pilot și se va încheia cu finalizarea și livrarea cursurilor în forma lor finală.

WP4 - Calitate

În cadrul pachetului de lcuru 4, se vor efectua două tipuri de control al calității: unul intern, realizat de către consorțiul format, și unul extern, realizat de către doi evaluatori externi ai calității. În timpul reuniunii de lansare a proiectului, se va demara elaborarea planului de calitate și evaluare pentru un management eficient al calității proiectului. Planul va defini politicile de calitate, procedurile, criteriile, domeniile de aplicare și rolurile fiecărui partener și se va baza pe principiul managementului adaptativ (plan-do-check-act) pentru a preveni și corecta dacă este necesar problemele care pot submina calitatea și rezultatel proiectului. Pentru a asigura calitatea proiectului, consorțiul intenționează, de asemenea, să implice doi auditori de calitate externi pentru a obține o opinie autorizată cu privire la principalele rezultate ale proiectului. Auditorii externi vor prezenta, prin intermediul unui sistem de raportare anuală, opinia lor de experți cu privire la rezultatele proiectului și vor face recomandări precise adresate consorțiului.

WP 5- Diseminare și exploatare

Principalele obiective ale pachetului de lucru 5 sunt: diseminarea rezultatelor proiectului către alte universități, instituții și companii la nivel național și regional, prezentarea rezultatelor proiectului către alte părți interesate și promovarea extinsă a proiectului. Se va adopta o strategie de campanie de diseminare care va
atrage studenți și părți interesate pe platforma electronică, iar numărul acestora va fi indicatorul esențial al succesului acestei inițiative ce va reuni partenerii consorțiului, cadrele universitare, profesorii, studenții, mediul de afaceri și publicul larg.