SA2CC

SA2CC

Parteneri

Proiectul SA2CC cuprinde un parteneriat multilateral între instituțiile de învățământ superior din țările participante la program (România, Grecia, Italia, Portugalia) și țările partenere din Regiunea 5 – Asia [Mongolia] și Regiunea 6 – Asia Centrală [Kârgâzstan]. Membrii consorțiului acestui proiect sunt:

România

Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava (coordonator)

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava este una dintre cele mai dinamice universități din Europa de Est, oferind un învățământ universitar și postuniversitar de înaltă calitate la un cost relativ scăzut. USV este o instituție publică de învățământ superior inovatoare și complexă, care oferă programe de licență, masterat, doctorat și postdoctorat și desfășoară activități de cercetare științifică în domeniile economiei, științelor tehnice, ingineriei și informaticii, mediului și științelor naturale, științelor umaniste și sănătății. USV va fi coordonatorul proiectului. Împreună cu ceilalți doi parteneri din cadrul instituțiilor de învățământ superior din UE specializate în agricultură (UNITO, AUA), va fi responsabilă de proiectarea și crearea materialului educațional.

Grecia

CreThiDev (Creative Thinking Development)

Creative Thinking Development (CRETHIDEV), este o companie nonprofit care se concentrează pe cercetare, precum și pe dezvoltarea de studii și planuri de acțiune în principal în domeniile învățării pe tot parcursul vieții, protecția mediului, inovare, ocuparea forței de muncă, dezvoltare locală, sănătate, sport și cultură. Prin schimbul de cunoștințe și expertiză, proiecte de colaborare de cercetare și formare și cooperare cu universități, companii, autorități publice și centre de formare, căutăm să creăm un depozit de cunoștințe și să facilităm eforturile de cooperare între autorități, organizații, asociații de afaceri, la nivel local, regional, național, european și internațional. CRETHIDEV va fi responsabil de asigurarea calității proiectului, precum și de monitorizarea implementării proiectului.

Grecia

Universitatea Agricolă din Atena

Universitatea Agricolă din Atena (AUA) participă la acest proiect prin Departamentul de Științe Animale al Universității Agricole din Atena, care are o activitate de cercetare intensă în ceea ce privește efectele schimbărilor climatice asupra producției zootehnice. Universitatea Agricolă din Atena (AUA) este a treia cea mai veche universitate din Grecia. A fost înființată formal în 1920 ca institut independent de învățământ superior cu statut de universitate, fiind numită Școala superioară agricolă din Atena. În 1989, a fost redenumită ca Universitatea Agricolă din Atena și a fost organizată în șapte departamente academice independente. AUA oferă învățământ universitar și postuniversitar de nivel înalt și cercetare care acoperă toate sectoarele științelor agricole. Specialiștii AUA vor paricipa la compilarea, proiectarea și crearea materialelor educaționale, alături de ceilalți parteneri specializați în agricultură.

Italia

Universitatea din Torino

Universitatea din Torino (UNITO) participă la proiect cu două departamente, și anume Departamentul de Agricultură, Silvicultură și Știința Alimentației și Departamentul de Științe Veterinare. UNITO este una dintre cele mai vechi și mai prestigioase universități italiene și poate fi considerată un „oraș în oraș”, care promovează cultura și produce rezultate notabile în cercetare, inovare și formare, creând și locuri de muncă. UNITO este astăzi una dintre cele mai mari universități italiene, deschisă cercetării și formării internaționale. Desfășoară cercetări științifice și organizează cursuri în toate disciplinele, cu excepția ingineriei și arhitecturii. Este parte integrantă a comunității, acționând pentru revitalizarea zonelor urbane și periurbane, promovând interacțiunea culturală, integrarea și dezvoltarea socială, încurajând dialogul și cunoașterea realităților actuale. UNITO va conduce pachetul de activități 3 (WP3) alături de NSU și va oferi îndrumare și experiență în ceea ce privește dezvoltarea cursurilor.

Mongolia

Școala de Agroecologie și Afaceri a Universității Mongole de Științe ale Vieții

Universitatea Mongolă de Științe ale Vieții (MULS) este situată în provincia Darkhan-Uul și are patru institute de cercetare de top și șapte facultăți. MULS va participa în acest proiect prin Institutul de Științe Agricole și Vegetale /IPAS/ și Facultatea de Agroecologie și Afaceri /SAB. Aceste departamente funcționează din 1948 și 1969 în zona agricolă centrală a Mongoliei. Campusul filialei din Darkhan are o structură unică, incluzând facilități de cercetare, formare și producție. S-au înregistrat îmbunătățiri considerabile în ceea ce privește integrarea activităților de cercetare, educație și producție. În ultimii 50 de ani, IPAS a dezvoltat peste 190 de soiuri aparținând la peste 80 de specii de cultură, iar aproximativ 80 de soiuri sunt cultivate pe scară largă în întreaga țară. SAB implementează programe educaționale în 18 domenii de licență, în 6 programe de masterat și în 1 program de doctorat. MULS va fi prin SAB liderul pachetului de activități 2 (WP2), sprijinind implementarea activităților în țările beneficiarilor direcți (Mongolia și Kârgâzstan) și în Europa cu sprijinul constant al AUA.

Mongolia

Universitatea de Mediu Eco Asia

Universitatea privată ECO-ASIA Environment University (EAU) este o universitate specializată în studii de mediu. EAU face ca proiectul să facă un pas înainte în direcția conservării pădurilor și a peisajelor agricole, care necesită o abordare inovatoare din perspectiva provocărilor actuale ale schimbărilor climatice. EAU a fost înființată în anul 2000 ca organizație nonguvernamentală, non-profit, pentru a ajuta factorii de decizie și oamenii de știință la nivel național și local, precum și sectorul public și privat să realizeze reforma politicii de mediu, consolidarea capacităților, cercetări științifice și activități practice în domeniul protecției mediului și al gestionării resurselor naturale prin intermediul informațiilor și al diseminării cunoștințelor pentru a înțelege mai bine mediul și resursele naturale și utilizarea lor durabilă. Acest partener va fi responsabil pentru conducerea activităților din pachetul 5 (WP5) – Diseminare și exploatare.

Mongolia

Soil Habitat

Soil Habitat (SOH) este o organizație non-guvernamentală care se concentrează pe activități de cercetare și formare, precum și pe dezvoltarea de studii în domeniul protecției solului și a mediului. Activitatea sa include inovarea și dezvoltarea capacității fermierilor și informare a publicului prin diseminarea cunoștințelor prin efectuarea de cursuri de conștientizare și servicii de ghidare a cercetării în domeniul științei solului în conformitate cu managementul durabil și schimbările climatice. Prin intermediul acestor proiecte și al cooperării cu universități naționale, europene și companii, se vor crea noi cunoștințe și rețele de colaborare. AgroLead (AGR) și Soil Habitat (SOH) vor conduce procesul de colectare a chestionarelor de către fermieri și întreprinderile agricole.

Kirghizstan

Universitatea de Stat S. Naamatov din Naryn

Universitatea de Stat din Naryn (NSU) prin Facultatea de Agronomie și Tehnică oferă cursuri de agricultură durabilă atât la nivel universitar, cât și la nivel postuniversitar, care trebuie actualizate. NSU implementează programe educaționale în 29 de domenii de licență, 4 programe de masterat și 5 de doctorat. Biroul de Relații Internaționale al NSU urmărește: a) dezvoltarea și susținerea relațiilor NSU cu structurile științifice și educaționale internaționale; b) promovarea dezvoltării de proiecte și programe pentru îmbunătățirea procesului educațional. Domeniile prioritare pentru dezvoltarea cercetării științifice în cadrul NSU: educația școlară, tehnologiile agricole, utilizarea resurselor naturale, problemele legate de energie; îmbunătățirea eficienței tehnologiilor, dezvoltarea tehnologiilor informaționale, dezvoltarea tehnologiilor de producție, prelucrarea produselor ecologice. NSU se va implica în asigurarea și evaluarea calității proiectului.

Kirghizstan

Universitatea de Stat Issyk-Kul după K.Tynystanov

Universitatea de stat Issyk-Kul (IKSU) este o universitate modernă puternică, care se integrează în mod activ în comunitatea educațională globală. Departamentul de științe naturale al IKSU a luat parte la proiectul Erasmus+ EGEA „Consolidarea economiei verzi în 3 țări din Asia (India, Kârgâzstan și Nepal)” în perioada 2018-2022. IKSU oferă cursuri privind schimbările climatice și agricultura durabilă. Universitatea ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește numărul de proiecte TEMPUS și Erasmus +. Aceasta cooperează cu peste 80 de instituții de învățământ din CSI și din țări străine și găzduiește voluntari străini, profesori și studenți din alte țări în cadrul diferitelor programe de schimb. IKSU intenționează să depună eforturi serioase pentru extinderea și dezvoltarea legăturilor cu alte instituții de învățământ superior și de cercetare științifică din țară și din străinătate. Acest partener va avea un rol important în cadrul pachetului de acțiuni 3 (WP3), fiind implicat în actualizarea programelor de studii.

Kirghizstan

AgroLead

AgroLead este o organizație lider în domeniul agriculturii, care urmărește consolidarea capacității producătorilor agricoli, a întreprinderilor de prelucrare și a altor actori din sectorul agroalimentar din Asia Centrală prin servicii de consultanță, formare, marketing și informare, în conformitate cu principiile economiei verzi și nevoile de adaptare la schimbările climatice. Agrolead a implementat peste 150 de proiecte agricole de la înființare și până în prezent. Clienții AgroLead sunt constituți din mici fermieri, ferme mari, companii de agribusiness, cooperative, asociații și grupuri din sectorul agricol, magazine agricole și veterinare. AgroLead vor contribui la procesul de colectare a chestionarelor de la fermieri și mediul agrobusiness, împreună cu Soil Habitat (SOH).

Portugalia

Institutul Politehnic din Porto (IPP)

Institutul Politehnic din Porto (IPP) a fost selectat pentru a ghida dezvoltarea, utilizarea și formarea în domeniul TIC în colaborare cu Virtual Campus (VC), o companie privată din Portugalia. IPP, prin Școala de Inginerie (ISEP), are o experiență vastă în ceea ce privește programele de predare legate de energia regenerabilă, având o specializare de masterat în energii durabile. Prin intermediul acestei specializări ISEP pregătește ingineri cu cunoștințe de specialitate pentru a planifica și implementa strategii durabile de producție, distribuție și gestionare a energiei. GILT – Games, Interaction and Learning Technologies (Departamentul de Jocuri, Interacțiune și Tehnologii de Învățare) este o structură, localizată în cadrul ISEP, axată pe analiza, proiectarea, dezvoltarea și diseminarea cunoștințelor științifice și tehnice în domeniile Serious Games, Interacțiune Persoană-Mașină și Tehnologii de Învățare. IPP va acționa în calitate de expert TIC al proiectului și va genera rezultate relevante pe care le va transfera către țările partenere. În plus, IPP va avea un rol activ în cadrul activităților de dezvoltare și va coordona alături de EAU pachetul de activități 5 (WP5) – Diseminare și exploatare.

Portugalia

Virtual Campus Lda.

Virtual Campus (VC) este un IMM de dezvoltare, formare și consultanță în domeniul învățării îmbunătățite prin tehnologie, al Serious Gaming și al sistemelor informatice. Viziunea VC este de a promova în mod activ dezvoltarea cunoașterii în societate prin sprijinirea entităților publice și private în elaborarea și dezvoltarea de strategii și proiecte care să conducă la creșterea beneficiilor societale prin utilizarea mediilor digitale pentru educație și formare. Situată în Porto, compania VC are parteneriate cu diverse universități și companii din regiune și a încheiat parteneriate de succes cu autorități locale și regionale, asociații de întreprinderi și companii specializate. Compania VC va fi responsabilă de dezvoltarea identității vizuale, a site-ului și a platformei informatice proiectului.