SA2CC

SA2CC

Despre proiect

Adaptarea agriculturii la schimbările climatice necesită o înțelegere mai profundă a proceselor ecosistemice la scara peisajului, datorită diverselor interacțiuni, sinergii și efecte secundare.

În timp ce elementele individuale, cum ar fi instalarea de arbori sau garduri vii, respectiv agrosilvicultura, fac parte dintr-o posibilă soluție, politicile forestiere neadaptate limitează progresul în această direcție. Este necesară o trecere de la abordarea tradițională care separă clar silvicultura de terenurile cultivate, adoptând o perspectivă integrată. Și este nevoie ca și silvicultura să se adapteze la schimbările climatice, luând în considerare transformări legate de compoziția pădurilor, rotația culturilor și intervențiile tehnice. Datele obținute din inventarierea pădurilor pot ghida migrarea speciilor de arbori pe terenurile abandonate, favorizând crearea de noi medii naturale. Colaborarea dintre specialiștii în silvicultură și agricultură este crucială pentru o adaptare climatică inteligentă, cuprinzând aspecte precum gestionarea apei sau prevenirea incendiilor, dar și logistica și disponibilitatea lemnului pentru comunitățile rurale.

Proiectul SA2CC apare în acest context, aliniat la „Climate Action” SDG, care „are ca scop abordarea provocării globale și urgente a schimbărilor climatice, în special prin asigurarea faptului că toate țările lumii vor putea: (a) să își consolideze rezistența și adaptarea la schimbările climatice, acordând o atenție deosebită statelor insulare mici în curs de dezvoltare (SIDS) și țărilor cel mai puțin dezvoltate (LDC), precum și comunităților cele mai vulnerabile și mai afectate de schimbările climatice (b) să integreze schimbările climatice în politicile, strategiile și planificarea la nivel mondial și național pentru a asigura acțiuni coerente, eficiente și rapide și (c) să sensibilizeze și să educe populația cu privire la provocarea climatică și la măsurile care trebuie adoptate”.

Grupuri țintă

Prin urmare, grupurile țintă ale proiectului sunt:

Instituțiile de învățământ superior care au cursuri legate de agricultură, silvicultură și climă

deoarece acestea vor beneficia de planuri de învățământ actualizate, care includ conținuturi avansate privind abordarea schimbărilor climatice și abordări de adaptare și atenuare a efectelor climatice.

Personalul academic

cum ar fi
profesorii
și studenții,
care vor
dobândi
cunoștințe și
competențe
și își vor
spori
competitivitatea
profesională.

Organizațiile și asociațiile agricole

 care vor fi mai bine
pregătite să dezvolte
tipuri specifice
de produse
agricole, ținând
cont de
caracteristicile
climatice
din zona lor.

Instituțiile de învățământ superior din Kârgâzstan și Mongolia

care vor beneficia de formare în domeniul competențelor digitale pentru predare și vor beneficia de noi programe informatice și echipamente relevante.

Pe baza observațiilor de mai sus, obiectivele generale ale proiectului sunt următoarele:

să abordeze schimbările climatice (CC) în sectoarele agriculturii, producției de animale mici și silviculturii prin dezvoltarea unor specialiști competenți și calificați;

să identifice punctele forte și punctele slabe ale cursurilor existente, precum și cunoștințele și competențele specifice în predarea disciplinelor privind schimbările climatice;

să revizuiască și să actualizeze programele de studii existente pentru a încorpora schimbările climatice în cursuri și programe de studii;

promovarea educației ca mijloc de abordare a schimbărilor climatice;

creșterea producției/calității alimentelor prin atenuarea consecințelor schimbărilor climatice;

elaborarea de pachete de resurse bazate pe cercetare și ateliere de formare pentru a ajuta instituțiile de învățământ superior să integreze o învățare mai detaliată a mecanismelor schimbărilor climatice prin studii de caz, evaluări ale vulnerabilității și riscurilor, precum și implementarea strategiilor de adaptare în programele de studii și de lucru;

să implice tineri profesori și studenți absolvenți în procesul de cercetare privind schimbările climatice în regiunea Baikal;

crearea de oportunități pentru dezvoltatorii de cursuri de a face schimb de experiențe și idei pentru a contribui la dezvoltarea de noi cursuri și strategii de predare în disciplinele specifice.