SA2CC

SA2CC

Agricultură, silvicultură și zootehnie durabilă în contextul schimbărilor climatice

Despre proiect

Proiectul „Agricultură, silvicultură și zootehnie durabilă în contextul schimbărilor climatice” (SA2CC) se bazează pe prioritățile generale, cum ar fi Green Deal și transformarea digitală, pe care se concentrează proiectul.

Acesta este conceput pentru a sprijini dezvoltarea economică, socială și a comunităților, precum și pentru a pregăti cetățenii, instituțiile și specialiștii să abordeze în mod eficient provocările care apar ca urmare a schimbărilor climatice (CC).

Se preconizează că acest proiect va avea, pe de o parte, beneficii pe termen scurt, care variază de la îmbunătățirea programelor de învățare existente prin integrarea subiectelor legate de schimbările climatice și a abordărilor privind adaptarea și atenuarea acestora, la creșterea competitivității în cadrul mediului academic, consolidarea colaborării regionale și internaționale.

Cu toate acestea, se așteaptă, de asemenea, un impact pe termen lung în sectorul privat (cu impact direct asupra fermierilor, asociațiilor, întreprinderilor din sectorul alimentar etc.), deoarece se speră ca rezultatele proiectului să poată fi implementate în următoarele domenii.

Emisiile masive de gaze cu efect de seră provoacă o criză climatică, având ca rezultat fenomene meteorologice extreme ce conduc la secete, inundații, incendii și valuri de căldură. Aceste fenomene pot provoca pierderea recoltelor, degradarea terenurilor și epuizarea fertilității solului. Pentru a face față acestor provocări și pentru a asigura securitatea alimentară, trebuie dezvoltate și validate nopi practici agricole, „inteligente” din punct de vedere climatic (CSA). Partenerii din Mongolia și Kârgâzstan recunosc necesitatea de a actualiza programele de studiu pentru a include cursuri axate pe minimizarea impactului agriculturii asupra schimbărilor climatice, cu implicații legate de captarea și stocarea carbonului și azotului în agroecosisteme.