SA2CC

SA2CC

Долбоор тууралуу

Айыл чарбасын климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо ар кандай өз ара аракеттенүүлөрдүн, синергетикалардын жана жайылмалардын эсебинен ландшафт деңгээлиндеги экосистемалык процесстерди жакшыраак түшүнүүнү талап кылат.

Токой бактары, чептер жана агротокой чарбасы сыяктуу айрым элементтер чечимдин бир бөлүгү болгону менен, эскирген токой саясаты прогрессти кыйындатат. Токой чарбасы менен айдоо жерлерин бөлүп турган салттуу ыкмадан комплекстүү перспективага өтүү зарыл. Токой чарбасы ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө дарак түрлөрүнүн курамын, которуштуруп айдоолорду жана белгиленген чараларды эске алуу менен ыңгайлашууга тийиш. Токойлорду инвентаризациялоо маалыматтары жаңы чөйрөлөрдү түзүүгө жардам берип, ээн калган жерлерге дарак түрлөрүнүн миграциясын жетектей алат. Токой чарбасы жана айыл чарба адистеринин ортосундагы кызматташтык сууну башкаруу, токой өртүнүн алдын алуу, логистика жана айылдык жамааттар үчүн жыгачтын жеткиликтүүлүгү сыяктуу аспектилерди камтыган акылдуу климаттык адаптация үчүн негизги болуп саналат.

SA2CC долбоору ушул контекстте пайда болуп, Климаттык аракеттердин максаттуу стандартына шайкеш келет, ал “дүйнөдөгү бардык өлкөлөргө: (а) климаттын өзгөрүүсүнө туруктуулугун жана ыңгайлашуусун жогорулатууну камсыз кылуу аркылуу климаттын өзгөрүшүнүн глобалдык жана актуалдуу чакырыгын чечүүгө умтулат, Өнүгүп келе жаткан Чакан арал мамлекеттерине (ЧАМ) жана эң начар өнүккөн өлкөлөргө (НӨӨ), ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө эң аялуу жана эң көп жабыр тарткан жамааттарга өзгөчө көңүл буруу менен (б) климаттын негизги өзгөрүшү глобалдуу жана улуттук саясаттарга, стратегияларга жана пландарга ырааттуу, эффективдүү жана тез иш-аракеттерди камсыз кылуу жана (в) калкты климаттык чакырык жана аны жеңүү чаралары жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу.

Максаттуу топтор

Долбоордун максаттуу топтору болуп төмөнкүлөр саналат:

Айыл чарба, токой чарбасы жана климатка байланыштуу курстары бар жогорку окуу жайлар

себеби алар климаттын өзгөрүүсүн чечүү, адаптация болуу жана кесепеттерди азайтуу ыкмаларын камтыган жаңыланган окуу пландарынан пайда алышат.

Билимге жана компетенттүүлүккө гана ээ болбостон

кесиптик
атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн
жогорулата турган
окутуучулар
жана
студенттер
сыяктуу
академиялык
кадрлар.

Өздөрунун аймагындагы

климаттык өзгөчөлөктөрду эске алуу менен айыл чарба продуктыларынын конкреттүү түрлөрүн өнуктуруугө мыкты даярдыктагы айыл чарба уюмдары;

Кыргызстан жана Монголиянын

жогорку окуу жайлары санариптик окутуу көндүмдөрү боюнча окуудан өтүп, жаңы программалык камсыздоо жана тиешелүү жабдуулардан пайда көрүшөт.

Жогоруда айтылган пикирлердин негизинде долбоордун жалпы максаттары төмөнкүлөр болуп саналат:

Компетенттүү жана жакшы даярдалган илимпоздорду өнүктүрүү аркылуу айыл чарба, майда мал жана токой чарбаларында климаттын өзгөрүшүнө (КӨ) каршы туруу;

колдонуудагы курстардагы артыкчылыктарды жана кемчиликтерди, ошондой эле КӨ предметтерин окутууда конкреттүү билимдерди жана көндүмдөрдү аныктоо;

Климаттын өзгөрүшүн изилдөөнү камтуу үчүн колдонуудагы окуу программаларын карап чыгуу жана жаңылоо;

Климаттын өзгөрүүсүн чечүүнүн каражаты катары билим берүүнү колдоо;

климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин жумшартуу жолу менен азык-түлүктүн өндүрүмдүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу;

илимий негизделген маалыматтык материалдарды иштеп чыгуу жана жогорку окуу жайларына климаттын өзгөрүшү боюнча илимди кеңири үйрөнүү боюнча мисалдарды изилдөө, аялуучулук жана тобокелдиктерди баалоо, окуу пландарына жана иш программаларына адаптациялоо стратегияларын интеграциялоого көмөктөшүү үчүн окуу семинарларын өткөрүү;

жаш окутуучуларды жана аспиранттарды Байкал аймагындагы климаттын өзгөрүшү боюнча изилдөө процессине тартуу;

Курсту иштеп чыгуучулар арасында тажрыйба жана идеяларды алмашуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, алардын тажрыйба чөйрөсүндө жаңы курстарды жана окутуу стратегияларын иштеп чыгууга жардам берүү.