SA2CC

SA2CC

Климаттын өзгөрүү шартында туруктуу айыл чарбасы, токой чарбасы жана мал чарбасы

Долбоор тууралуу

«SA2CC-Климаттын өзгөрүү шартында туруктуу айыл чарбасы, токой чарбасы жана мал чарбасы» долбоорунун алкагында артыкчылыктуу багыттар болгон «Жашыл курс» жана санариптештирүүгө өзгөчө көңүл бөлүнөт.

Долбоор экономикалык, социалдык жана адамдык өнүгүүнү колдоого, ошондой эле жарандарды, мекемелерди жана адистерди климаттын өзгөрүүсүнө байланышкан көйгөйлөрдү натыйжалуу чечүүгө даярдоого багытталган.

Бул долбоор климаттын өзгөрүүсүнө байланышкан, ага ыңгайланышуу жана кесепетин азайтуу, академиялык чөйрөдө атаандаштыкты жогорулатуу, регионалдык жана эл аралык кызматташууну бекемдөө боюнча окутуу программаларын жакшыртуу аркылуу кыска мөөнөттүк пайданы алып келет.

Менчик секторго (фермерлерге, кооперативдерге, тамак-аш өндүрүш ж.б. ишканаларга) узак мөөнөттүк таасирлер күтүлөт, себеби долбоордун жыйынтыктары төмөнкүлөрдү камтыйт.

Ашыкча парник газдарынын эмиссиясы климаттык кризисти жаратып, кургакчылык, суу ташкындары, токой өрттөрү жана ысык толкундар сыяктуу аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө алып келүүдө. Бул көрүнүштөр түшүмдүн бузулушуна, топурактын начарлашына жана асылдуулугунун төмөндөшүнө алып келет. Бул көйгөйлөрдү чечүү жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн климатка туруктуу айыл чарба ыкмаларын иштеп чыгуу жана ырастоо зарыл. Монгол жана кыргыз өнөктөштөрү климаттын өзгөрүшүнө айыл чарбасынын таасирин минималдаштырууга багытталган окуу программаларын, анын ичинде курстарды жаңыртуу зарылдыгын түшүнүшөт. Бул агроэкосистемаларда көмүртек жана азотту кармоону жана сактоону күчөтүүнү камтыйт.